Barn/Ungdom

Nacka Aikido har från och med Höstterminen 2014 två grupper för barn och ungdom; Grupp 1 har åldersspannet 6-8 år, Grupp 2 har ett åldersspann på 9-12 år. Från 13års ålder är man även välkommen på vuxenpassen.

Klubbens träning är gratis de första tre gångerna och sedan tar ni ett beslut om ni vill fortsätta, all info om hur ni betalar och hur mycket finns i menylistan: Träning/Träningsavgifter

I början krävs ingen speciell dräkt men vi rekommenderar långärmat och mjuka byxor då t-shirt och shorts kan ge oönskade brännmärken från mattan vi tränar på.
Rekommenderade inköpsställen för en dräkt finns under Länkar.