Ungdom

Nacka Aikido har en träningsgrupp för ungdom åldersspann på 9-12 år. Från 13 års ålder är
man även välkommen på vuxenpassen.
Alla ungdomar är välkomna att prova på aikido. Klubbens träning är gratis de första fyra gångerna och sedan tar ni ett beslut om ni vill fortsätta, all info om hur ni betalar och hur mycket finns i menylistan:
Träning/Träningsavgifter
I början krävs ingen speciell dräkt men vi rekommenderar långärmat och mjuka byxor
då t-shirt och shorts kan ge oönskade brännmärken från mattan vi tränar på.
Rekommenderade inköpsställen för en dräkt finns under Länkar.
Vi lägger stor vikt vid ungdomsträningen och vill därför berätta mer. Vi följer normal
budoetikett och hälsar i början och slutet av varje pass för att koncentrera oss och
samla oss. Under aikidoträningen över barnen sådant som koordinationsförmåga,
balans och koncentration.
Några grundläggande beståndsdelar i varje aikidopass är:
- Uppvärmning
- Fall och koordinationsträning
- Lekar
- Teknikträning
- Samarbetsträning

Teknikernas namn och hur man i detalj utför dem är inte så viktigt för de yngsta, men
de lite äldre barnen ska däremot lära sig både korrekt namn och utförande. Barn är
fenomenala på att härma och detta faktum bygger hela träningen på. Instruktörer
visar och alla försöker göra likadant.
Vi vill att barnen kommer i god tid till träningen och anmäler sig till instruktören i
träningslokalen. Ofta går det också bra att leka en liten stund på mattan före passet.
Föräldrar är välkomna att titta på passet men det är viktigt att instruktören får leda
gruppen på sitt sätt utan inlägg från ”läktaren”.
Vi ser gärna att föräldrarna förbereder barnen inför träningen. Aikidoträningen kräver en viss koncentration och är därmed inte bara lek.
Hjälp oss också med att se till att naglar är klippta, håret uppsatt, smycken borttagna
samt att dräkten är hel och ren.
Om du har några frågor, prata gärna med instruktören.