Budoetikett

 • Alltid hel och ren samt att man laddat med vätska innan passet. Då vi tränar Budo så tränar vi i den kondition vi har för tillfället. Tanken skall simulera verkligheten tex ett slagfält där drickapauser inte finns. Undantag gäller dock då instruktören kan påbjuda en drickapaus vid varma dagar.
 • Tå och fingernaglar ansade så inga rivsår uppstår.
 • Inga smycken såsom ringar, halsband, armband, klockor då dessa kan fastna och orsaka skada eller gå sönder.
 • Mjuka heltäckande kläder eller en vit BudoGi (Judo/Karate/jutsu-dräkt)
 • Helst inga strumpor då det är en halkrisk med dessa på mattan, har man problem med fotvårta så rekommenderas att man plåstrar eller skyddar den på annat sätt så vi inte sprider dessa.
 • Hövlighet och respekt mot varandra då vi tränar med varandra och inte mot varandra.
 • Till god Budoetikett hör också att inte hänga på räcken eller sitta/stå lutande mot vägg ej heller att sitta med ryggen mot Shomen (huvudväggen) om denna är tydligt utsatt dvs om det inte finns foton av stilgrundare på fler väggar (Som är fallet i vår Dojo där Judon har Shomen på motsatt vägg).

  Innan passet börjar:

 • Innan vi går in på mattan skall vi vara påklädda och bältet knutet. Vi bugar mot ”Shomen” innan vi stiger in på mattan (Shomen = huvudväggen i en dojo där grundarens bild återfinns). I vissa fall även en ”seiza” (sittande) bugning detta beror på klubbens traditioner.
 • När instruktören sätter sig i seiza så samlas alla elever mittemot på rakt led i seiza. Sitt med rak rygg och händerna i lätt invinklat läge över låren, avståndet mellan knäna skall vara högst två knytnävar. Blicken i väggen på motsatt sida och en avslappnad hållning.
 • När alla sitter korrekt och har samlat sig så vänder sig Instruktören om mot Shomen och säger: ”ShomeniRei” (mot Shomen hälsa) varvid alla bugar genom att sätta ned vänsterhand i mattan följt av högerhand och en lätt bugning. Högerhand återvänder snabbt till utgångsposition följt av vänsterhand. Instruktören vänder sig nu åter mot eleverna och inväntar att alla samlat sig igen, sedan bugar vi mot varandra och alla säger ”onegaiShimasu” (var god lär mig). Nu startar passet.

  Under passet:

 • Under passet så sätter vi oss skyndsamt på led igen när det är dags för en instruktion och när den är klar bugar vi och finner en partner att träna med där vi hövligt bugar mot varandra och säger ”Onegaishimasu”. När övningen avslutats så bugar vi mot träningspartnern och säger ”DomoArigato” alternativt ”Tack”.
 • Händer något under träning som en skada eller rivsår som behöver läggas om/skyddas alternativt ett nödläge med toabesök, så meddela instruktören och hälsa av och på när ni lämnar och återkommer till mattan.
 • Avslutningen på passet är likadan som början med samma hälsningsceremoni bortsett från att vi avslutar bugningen mot varandra med att säga ”DomoArigatoGodsaiMashita” (tack för undervisningen”. Vi bugar därefter mot alla vi tränat med alternativt om vi är många tränande så samlas vi i ring och hälsar samtidigt på alla. Och när vi går av mattan så bugar vi igen mot Shomen.