Höst Termin 2022

Höst  Terminen 2022 har vi planerat att starta upp den 23 Augusti för nu varande medlemmar.

Schema kommer se ut som följer

Tisdag: 18:15-19:45 (20:00)

Torsdag: 18:15-19:45 (20:00)

Nybörjare:

pg a resurs brist tar vi in nya under en tid på 4 veckor, vill säga  från V 36 till V39 ( 6 September till 29 September)  därefter blir det inget intag av nya elever.

Ålders gräns är 10 år och uppåt. Vi kan i dags läget inte erbjuda barn  träning för 7-9 åringar, p ga brist på resurser.

För mer information om våra tider och träningen vänligen skicka ett e-mail till: nackaaikido@nackaaikido.org

Med vänlig hälsning
Nacka Aikidoklubb