Ordlista

Räkneord
1 - Ichi
2 - Ni
3 - San
4 - Shi
5 - Go
6 - Roku
7 - Shichi
8 - Hachi
9 - Ku
10 - Ju

A
Ai: Förening, kärlek
Ai hanmi: Grundposition med partner, höger mot höger eller vänster mot vänster
Aikido: Japansk Kampkonst
Aikidoka: Person som tränar Aikido
Aiki taiso: Aikidons uppvärmingsövningar
Aitsuide: En efter en
Ashi: Fot/ben
Ashi sabaki: Fotarbete
Atemi: Ordagrannt ’slå kroppen’
Atemi wasa: Tekniker för att distrahera partnern
Awase: Tillsammans, i samma andning

B
Bokken: Träsvärd
Bokuto: Träsvärd
Bu: Kamp eller strid
Budo: Kampens väg, samlingsnamn på japanska kampkonster

C
Chudan: Mitten (midjehöjd) också namn för första svartbältesgraden

D
Dan: Svartbältesgrad (se även KYU)
Dame: Dåligt, fel
Deshi: Student, lärjunge
Do: Väg, stig; Det japanska tecknet för Do är det samma som det kinesiska
tecknet för Tao
Dogi: Klädesdräkt för att träna Vägen
(se även GI)
Dojo: Träningslokal avsedd för andlig rening
Domo arigato gozaimasu: Tack så mycket
Dori: Grepp, fattning
Doshu: Ledaren för vägen
Dozo: Varsågod

E
Eri: Krage

F
Futari dori: Två attackerar en med grepp

G
Gaeshi: Svep eller vridning
Gamae/Kamae: Postur, hållning
Gasshuku: Läger
Gedan: Låg (se även Jodan, Chudan)
Geri: Spark
Gi: Träningsdräkt (se även Dogi)
Go tae: Statisk träning
Gyaku Hanmi: Spegelvänd - höger mot vänster eller vänster mot höger

H
Haishin undo: Övning för att sträcka ut ryggen
Hajime: Börja
Hakama: Vida byxor som används i bland annat Aikido
Hanmi: Aikidons grundposition (se även Kamae)
Hanmi handachiwasa: En står, en sitter
Hidari: Vänster
Hiji: Armbåge
Ho: Metod, riktning, sida
Hombu Dojo: Aikidons högkvarter i Tokyo

I
Iaito: Oslipat träningssvärd
Irimi: Äntra, ingång

J
Jiyu wasa: Fri teknik, fri träning
Jo: Vandringsstav
Jo Dori: Uke har Jo
Jo Wasa (Jo nage): Tori har Jo
Jodan: Hög (se även Chudan, Gedan)
Junbi Undo: Smidiggörande gymnastik
Jutsu: Teknik

K
Kaeshi wasa: Mot-tekniker
Kakarekeiko: Attack på led
Kamae: Ställning (se även Gamae, Hanmi)
Kamiza: Hedersplats, den delen av dojon där O-senseis bild hänger; Också kallad Shomen.
Kata: Förutbestämt rörelseschema
Katana: Svärd
Keiko: Träning
Ken: Svärd (kallas också Tachi och Katana)
Ki: Livskraften
Ki nagare: Flödande träning
Kiai: Att ”rikta” kraften, ofta med ljudstöt
Kihon wasa: Grundträning
Kohai: Juniorelev (se även Sempai)
Kokyo: Andning
Kokyoho: Andningsträning
Kubi: Hals
Kyu: Grader före svart bälte (se även Dan)

M
Maai: Avstånd mellan partnerna
Mae: Framför eller framåt (se även Ushiro)
Migi: Höger
Misogi: Rituell rening
Mudansha: Tränande utan Dan grad (se även Yudansha)
Muna: Rockslag, eller dräktens framsida i brösthöjd

N
Nage: Kast, den som utför tekniken
Ninin gake: Två anfaller en i rörelse

O
Obi: Bälte
Omote: Positiv, framför
Onegaeshimasue: Har ett flertal betydelser - Används vid hälsning för att uttrycka respekt, löfte om att ge sitt yttersta, att vi är
varandras lärare och elever samtidigt m.m.
Osae/Osai: Pressa, trycka, att göra orörlig/hålla fast

R
Rei: Hälsning (att göra rätt)
Renzoku: Kontirnuerlig, att fortsätta
Renzokuwasa: Tekniker i följd
Ryo: Båda

S
Sannin dori: Tre anfaller en med grepp
Sannin gake: Tre anfaller en i rörelse
Seiza: Den normala positionen sittande
Seika no itten: Den enda punkten, kroppens centrum
Seika tanden: Samma som ovan, kroppen centrum
Sempai: Seniorelev (se även Kohai)
Sensei: Lärare
Shikko: Förflyttning på knäna
Shinken: Riktigt
Shime: Strypning
Sode: Rockärm
Sotokaiten: Yttre rotation (se även Uchikaiten)
Suburi: Grundträning med Bokken och Jo
Suwariwasa: Bägge partnerna tränar knäestående (även Swatte)

T
Tachi: Det japanska svärdet
Tachi dori: Attack med svärd
Tachi wasa: Bägge partnerna tränar ståend
Tai jutsu: Tekniker utan vapen
Taisabaki: Kroppsförflyttning (Kaiten, Tenkan, Irimitenkan)
Taninzu dori: Fler än två attackerar en
Tanto: Kniv
Tanto dori: Attack med kniv
Tatami: Matta
Te: Hand
Tekatana: Svärdshand (att forma handen som ett svärd)
Tebuki junan undo: Handledsuppvärmning (Nikkyo, Sankyo, Kotegaeshi)
Toho iai: Nishio senseis svärdskator
Tori: Den som försvarar sig (se även Nage)
Tsuki: Slag, stöt

U
Uchi deshi: En elev som lever och bor i en Dojo (Jämför Soto deshi, där eleven bor utanför dojon.)
Ueshiba, Kisshomaru: O’Senseis son (1921-1999)
Ueshiba, Morihei: Aikidons grundare, O’Sensei
Ueshiba, Moriteru: Doshu, Kisshomaru Ueshibas son
Uke: Den som anfaller (se även Nage, Tori)
Ukeru: Ta emot
Ukemi: Fall (Bokstavligen: ”ta emot kropp”)
Undo: Övning
Ura: Negativt, bakom
Ushiro: Bakåt
Ushiro wasa: Attack bakifrån

W
Wasa: Träningsätt

Y
Yoko: Sida
Yokomen: Sidan av huvudet, tinningen
Yonnin gake: Fyra anfaller en i rörelse
Yudansha: Dan graderad (se även Mudansha)

Z
Zarei: Sittande bugning