Träningsavgifter

Vuxna 800kr/termin
Studerande (inkl Barn/Ungdom) 450 kr/termin
Medlemsavgift tillkommer med 150 kr/år.

Familjeträning 1200kr/termin inklusive medlemsavgift.
Familjeträning innebär att alla familjemedlemmar tränar till fast kostnad/termin oavsett antal familjemedlemmar eller träningstillfällen.

Stödmedlem betalar 100kr/år och blir registrerad för mejlutskick samt håller alltid en plats  när man vill börja träna. Till detta och ovan så behövs personuppgifter samt en aktuell mail adress.

Bank Giro: 889-2887
Ange Namn och träningsgrupp; Barn/vuxen samt VT(Vårtermin) alt HT(Hösttermin) i meddelanderutan.

Som medlem I Nacka Aikido gästtränar du gratis I alla Aikidoklubbar I Sverige !
(gäller inte dock inte Aikido Dojo Stockholm)