Vår Termin 2022

Vår Terminen 2022 har vi planerat att starta upp den 11 Januari, detta är dock ett datum som kan ändras pg a pågående pandemi och restriktioner som råder.

schema kommer se ut som följer

Tisdag: 18:15-19:45 (20:00)

Torsdag: 18:15-19:45 (20:00)

Nybörjare:

pg a resurs brist tar vi in nya under en tid på 4 veckor, vill säga V2 till V5 ( 11 Jan- 4Feb) därefter blir det inget intag av nya elever.

Ålders gräns är 10 år och uppåt, barn gruppen är från 7 år till 9 år.

för mer information om våra tider och träningen vänligen skicka ett e-mail till: nackaaikido@nackaaikido.org

Med vänlig hälsning
Nacka Aikidoklubb